Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Kim Oanh – Bạch Đằng


Share Button

 

Sampling mì hàn quốc tại shop Kim Oanh – Bạch Đằng

 

sampling-mi-han-quoc-tai-shop-kim-oanh-bach-dang (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
Tags: , ,