Chương trình Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Long Biên


Share Button

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Long Biên

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-big-c-long-bien (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
Tags: , ,