Công cụ nào đo lường hiệu quả “Sampling và Event”???


Share Button

 

Nhìn chung nếu một chương trình nào đó triển khai và muốn đo lường được kết quả thì ban đầu bạn phải có mục tiêu cho chương trình đó cụ thể. Ví dụ như nếu bạn tham gia hội chợ và làm sampling thì mục tiêu của hội chợ đó là gì ? Nếu là bán hàng thì mục tiêu là doanh số, nếu là marketing thì mục tiêu là số lượng khách hàng được tư vấn về sản phẩm, số lượng khách hàng đã biết về sản phẩm hay công ty,mức độ quan tâm của khách hàng… Tất cả bạn phải chuyển qua để tính bằng lượng, để tránh tình trạng theo cảm tính, chủ quan.Mình lấy ví dụ như phần của bạn đang làm:

 

sampling-1

 

1. Đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng: Bạn cho thang điểm từ 1 là không quan tâm đến 5 là rất quan tâm. Sau một tuần hay một tháng bạn tổng hợp lại số liệu trên để xem trong 100 người được tư vấn giới thiệu thì có bao nhiêu người quan tâm ở cấp độ nào.

 

2. Khách hàng biết đến thương hiệu: Bạn cũng làm theo cách trên để biết được trong 100 khách hàng có bao nhiêu người biết đến thương hiệu, bao nhiêu người đã sử dụng sản phẩm.

 

3. Đánh giá mức độ hài lòng khi khách hàng sử dụng sản phẩm: Bạn cũng cho thang điểm từ 1 là không hài lòng và 5 là rất hài lòng sau đó tổng hợp bạn cũng sẽ biết được trong 100 người đã sử dụng sản phẩm có bao nhiêu người không hài lòng và bao nhiêu người rất hài lòng….từ đó bạn sẽ có tỷ lệ % chính xác hơn.

 

Chúc bạn thành công!

Gia Minh Media

Share Button
Tags: ,