Sampling mì hàn Quốc tại siêu thị Green Mart – Đặng Xá – Gia Lâm


Share Button

 

Sampling mì hàn Quốc tại siêu thị Green Mart – Đặng Xá – Gia Lâm

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-Green-mart-dang-xa-gia-lam (1)

Share Button
Tags: , ,