Posts Tagged ‘mi-han-quoc’

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

Posted on: Tháng Mười 31st, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

sampling-mi-han-quoc-tai-40-nguyen-khanh-toan (1)

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

Posted on: Tháng Mười 16th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

 

z1086224684888_d7d92a2efb6c6aa93b8ef2aa47e4ab6e

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

Posted on: Tháng Mười 4th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-lotte-mart-ba-dinh (1)

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Garden

Posted on: Tháng Tám 23rd, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Garden

 

sampling-han-quoc-tai-fivi-truong-dinh (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị FiviMart Trương Định

Posted on: Tháng Tám 18th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị FiviMart Trương Định

 

sampling-han-quoc-tai-fivi-truong-dinh (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Thăng Long

Posted on: Tháng Tám 17th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Thăng Long

 

sampling-mi-han-quoc-tai-big-c-thang-long (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Kim Oanh – Bạch Đằng

Posted on: Tháng Tám 16th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại shop Kim Oanh – Bạch Đằng

 

sampling-mi-han-quoc-tai-shop-kim-oanh-bach-dang (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Mega Market Thăng Long

Posted on: Tháng Năm 24th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Mega Market Thăng Long

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-mega-market-thang-long (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Tây Sơn – Đống Đa

Posted on: Tháng Năm 21st, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Tây Sơn – Đống Đa

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-lotte-dong-da (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

Posted on: Tháng Năm 14th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-lotte-ba-dinh (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quế Việt Nam Bách Hóa Mart Shop Tổng Hợp Thế Giới Tinh Dầu