Posts Tagged ‘Mì Koreno Jjajangmen’

Sampling và hoạt náo Mì hàn Quốc tại lễ hội ẩm thực Việt -Hàn 2018

Posted on: Tháng Mười Hai 4th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling và hoạt náo Mì hàn Quốc tại lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam -Hàn Quốc năm 2018

 

sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (1)

sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (2) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (3) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (4) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (5) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (6) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (7) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (8) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (9) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (10) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (11) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (12) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (13) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (14) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (15) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (16) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (17) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (18) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (19) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (20) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (21) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (22) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (23) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (24) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (25) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (26) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (27) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (28) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (29) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (30) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (31) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (32) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (33) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (34) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (35) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (36) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (37) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (38) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (39) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (40) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (41) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (42) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (43) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (44) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (45) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (46) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (47) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (48) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (49) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (50) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (51) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (52) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (53) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (54) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (55) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (56) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (57) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (58) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (59) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (60) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (61) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (62) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (63) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (64) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (65) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (66) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (67) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (68) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (69) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (70) sampling-hoat-nao-mi-han-quoc-tai-hoi-cho-am-thuc-viet-han-2018 (71)

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

Posted on: Tháng Mười 31st, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

sampling-mi-han-quoc-tai-40-nguyen-khanh-toan (1)

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

Posted on: Tháng Mười 16th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

 

z1086224684888_d7d92a2efb6c6aa93b8ef2aa47e4ab6e

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

Posted on: Tháng Mười 4th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-lotte-mart-ba-dinh (1)

Sampling mì hàn Quốc tại siêu thị Green Mart – Đặng Xá – Gia Lâm

Posted on: Tháng Mười 3rd, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn Quốc tại siêu thị Green Mart – Đặng Xá – Gia Lâm

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-Green-mart-dang-xa-gia-lam (1)

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Garden

Posted on: Tháng Tám 23rd, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Garden

 

sampling-han-quoc-tai-fivi-truong-dinh (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị FiviMart Trương Định

Posted on: Tháng Tám 18th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị FiviMart Trương Định

 

sampling-han-quoc-tai-fivi-truong-dinh (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Thăng Long

Posted on: Tháng Tám 17th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Thăng Long

 

sampling-mi-han-quoc-tai-big-c-thang-long (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Kim Oanh – Bạch Đằng

Posted on: Tháng Tám 16th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc tại shop Kim Oanh – Bạch Đằng

 

sampling-mi-han-quoc-tai-shop-kim-oanh-bach-dang (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling mì hàn quốc và hoạt náo tại Hội chợ K-FOOD 2018

Posted on: Tháng Sáu 12th, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn quốc và hoạt náo tại Hội chợ K-FOOD 2018

 

Hội chợ K-FOOD Hà Nội 2018 được tổ chức nhằm mang các sản phẩm ẩm thực của xứ sở Kim Chi đến gần với người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động chính như: Cuộc thi ẩm thực, Cuộc thi biểu diễn K-Pop; Hội chợ K-FOOD Hà Nội 2018 còn có chương trình biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, thu hút lượng khách đông đảo quan tâm và tới thưởng thức ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc.

 

 

Trong khuôn khổ của lễ hội này, Công ty CP TM & DV Truyền thông Gia Minh đã phối hợp với Công ty TNHH PALDO VINA để thực hiện các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm Mì và Nước uống của công ty Paldo Vina.

 

Đây là các sản phẩm được sản xuất với tiêu chí an toàn, vì sức khỏe của người tiêu dùng đã được kiếm chứng qua sự tin dùng của các khách hàng trong thời gian qua. Các sản phẩm trên đã xuất hiện tại hệ thống các siêu thị trên toàn quốc như Metro, BigC, Fivi mart, Vinmart, Lotte mart, Lan Chi Mart, Intimex…

 

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tại hội chợ:

hoi-cho-k-food-2018 (1)

Quế Việt Nam Bách Hóa Mart Shop Tổng Hợp Thế Giới Tinh Dầu