Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị AEON Long Biên

sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-long-bien (1)

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị AEON Long Biên                                                                                       […]

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại số 9 Ngô Sĩ Liên

sampling-mi-han-quoc-tại-so-9-ngo-si-lien (1)

  Chương trình Sampling mì hàn quốc tại số 9 Ngô Sĩ Liên                                

Sampling mì hàn quốc tại shop Tuấn Hoàn – Chợ Vạn Phúc, Hà Đông

sampling-mi-han-quoc-tai-shop-tuan-hoan-van-phuc (1)

  Sampling mì hàn quốc tại shop Tuấn Hoàn – Chợ Vạn Phúc, Hà Đông                                                  

Sampling mì hàn quốc tại No11A KĐT Sài Đồng – Long Biên

sampling-mi-han-quoc-tai-no11a-kdt-sai-dong (1)

Sampling mì hàn quốc tại No11A KĐT Sài Đồng – Long Biên                                          

Chương trình sampling mì hàn quốc tại shop N18 Hoàng Cầu

sampling-mi-han-quoc-tai-n18-hoang-cau (1)

Chương trình sampling mì hàn quốc tại shop N18 Hoàng Cầu                                            

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Linh Anh – Cổ Bi

sampling-mi-han-quoc-tai-shop-linh-anh-co-bi (1)

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Linh Anh – Cổ Bi  

Sampling mì hàn quốc tại Kiot 20 chợ Đồng Dinh – Long Biên

sampling-mi-han-quoc-tai-kiot-20-cho-dong-dinh (1)

Sampling mì hàn quốc tại Kiot 20 chợ Đồng Dinh – Long Biên                                

Sampling mì hàn quốc tại Kiot 9 ngõ chợ Khâm Thiên

sampling-mi-han-quoc-tai-kiot-9-ngo-cho-kham-thien (1)

Sampling mì hàn quốc tại Kiot 9 ngõ chợ Khâm Thiên

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Đức Thành – Định Công

sampling-mi-han-quoc-tai-sieu-thi-duc-thanh-dinh-cong (1)

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Đức Thành – Định Công  

Sampling mì Hàn Quốc tại siêu thị Đức Thành The Pride – Hà Đông

sampling-mi-han-quoc-tai-st-duc-thanh-the-pride-ha-dong (1)

Sampling mì Hàn Quốc tại siêu thị Đức Thành The Pride – Hà Đông