Archive for October, 2018

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

Posted on: October 31st, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

sampling-mi-han-quoc-tai-40-nguyen-khanh-toan (1)

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

Posted on: October 16th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

 

z1086224684888_d7d92a2efb6c6aa93b8ef2aa47e4ab6e

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

Posted on: October 4th, 2018 by sihuongadmin No Comments

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-lotte-mart-ba-dinh (1)

Sampling mì hàn Quốc tại siêu thị Green Mart – Đặng Xá – Gia Lâm

Posted on: October 3rd, 2018 by sihuongadmin No Comments

 

Sampling mì hàn Quốc tại siêu thị Green Mart – Đặng Xá – Gia Lâm

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-Green-mart-dang-xa-gia-lam (1)