Archive for May, 2020

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Ninh Bình

Posted on: May 27th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Ninh Bình

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng/shop, chợ trren địa bàn tỉnh Ninh Bình, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (3) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (18) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (19) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (20) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (21) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (22) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (23) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (24) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (25) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (26) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (27) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (28) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (29) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-ninh-binh (30)

Gia Minh Media

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Lào Cai

Posted on: May 23rd, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Lào Cai

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng/shop, chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (3) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (18) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (19) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (20) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (21) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (22) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (23) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (24) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (25) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (26) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (27) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (28) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (29) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (30) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (31) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (32) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (33) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (34) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (35) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (36) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (37) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-lao-cai (38)

Gia Minh Media

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Hòa Bình

Posted on: May 21st, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Hòa Bình

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng/shop, chợ trren địa bàn tỉnh Hòa Bình, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (3) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (18) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hoa-binh (19)

Gia Minh Media

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Hải Phòng

Posted on: May 19th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Hải Phòng

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng/shop, chợ trren địa bàn tỉnh Hải Phòng, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (3) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (18) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (19) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (20) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (21) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (22) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (23) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (24) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (25) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (26) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (27) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (28) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (29) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (30) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (31) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (32) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (33) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (34) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (35) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (36) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (37) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (38) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (39) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (40) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (41) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (42) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (43) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (44) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (45) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hai-phong (46)

Gia Minh Media

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Điện Biên

Posted on: May 18th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Điện Biên

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng/shop, chợ trren địa bàn tỉnh Điện Biên, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (3) sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (4) sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (5) sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (6) sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (7) sampling-mi-han-quoc-tai-st-tam-do-dien-bien (8)

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (1) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (2) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (3) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (22) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (23) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (24) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (25) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (26) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (27) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (28) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (33) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-dien-bien (34)

Gia Minh Media

Sampling Mì Hàn Quốc tại AEON Hà Đông

Posted on: May 18th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại AEON Hà Đông – Hà Nội

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại siêu thị Aeon Hà Đông – Hà Nội, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (3) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (4) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (5) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (6) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (7) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (8) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (9) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (10) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (11) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (12) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (13) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (14) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (15) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (16) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (17) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (18) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (20) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (21) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (22) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (19) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (23) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (24) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (25) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (26) sampling-mi-han-quoc-tai-st-aeon-ha-dong (27)

Gia Minh Media