Archive for July, 2020

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An

Posted on: July 29th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (1)

 

Sampling sản phẩm, phát sampling sản phẩm hay phát mẫu thử là một hình thức marketing mang lại trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng vì họ được dùng thử sản phẩm để cảm nhận và tự cân nhắc quyết định mua hàng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (2)

 

– Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Activation, Gia Minh Media đã nhận được sự tin tưởng của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, vừa qua, Gia Minh Media đã nhận được sự hợp tác từ Công ty TNHH Paldo Vina để tổ chức chương trình sampling các dòng phẩm Mì Hàn Quốc và nước uống giải khát Pororo: Mì Koreno Jumbo, Mì Koreno Ramen, Mì ăn liền Koreno, các loại mì trộn và các loại mì nhập khẩu khác cùng nước uống Pororo, nước Hồng Sâm… trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sản phẩm của Paldo được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc đối với sản phẩm nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ và nguyên liệu từ Hàn Quốc đối với sản phẩm trong nước, thương hiệu được yêu thích nhất với các dòng sản phẩm dinh dưỡng và an toàn cao nhất trong ngành thực phẩm Mì.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (3)

 

Xem thêm một số hình ảnh nổi bật của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (18) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (19) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (20) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (21) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (22) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (23) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (24) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (25) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (26) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (27) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (28) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (29) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (30) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (31) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (32) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (33) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (34) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (35) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (36) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (37) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (38) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (39) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (40) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (41) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (42) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (43) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (44) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (45) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (46) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (47) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (48) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (49) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (50) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (51) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (52) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (53) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (54) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (55) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (56) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (57) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (58) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (59) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (60) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (61) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (62) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (63) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (64) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (65) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (66) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (67) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (68) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (69) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (70) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (71) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (72) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (73) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (74) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (75) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (76) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (77) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (78) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (79) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (80) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (81) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (82) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (83) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (84) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (85) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (86) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (87) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (88) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (89) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (90) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (91) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (92) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (93) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (94) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (95) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (96) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (97) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (98) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (99) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (100) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (101) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (102) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (103) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (104) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (105) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (106) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (107) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (108) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (109) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-nghe-an (110)

 

Gia Minh Media

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Hưng Yên

Posted on: July 15th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Hưng Yên

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (1)

 

– Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống các nhà phân phối và nhu cầu thưởng thức, dùng thử các sản phẩm mì hàn quốc của công ty TNHH Paldo Vina, Gia Minh Media đã kết hợp cùng bộ phận Marketing của quý công ty để tổ chức chương trình Sampling – dùng thử sản phẩm cho khách hàng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng/shop, chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, với mục đích quảng bá sản phẩm và giúp khách hàng trải nghiệm các dòng sản phẩm của được sản xuất theo tiêu chuẩn và hương vị của xứ sở Kim Chi. Chương trình đã nhận được sự đón nhận rất lớn của người tiêu dùng.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (2)

 

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (3) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (4) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (5) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (6) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (7) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (8) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (9) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (10) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (11) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (12) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (13) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (14) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (15) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (16) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (17) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (18) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (19) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (20) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (21) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (22) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (23) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (24) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (25) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (26) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (27) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (28) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (29) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (30) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (31) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (32) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (33) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (34) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (35) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (36) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (37) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (38) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (39) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (40) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (41) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (42) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (43) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (44) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (45) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (46) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (47) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (48) sampling-mi-han-quoc-tai-tinh-hung-yen (49)

 

Gia Minh Media

Gia Minh Media tổ chức Sampling Mì Hàn Quốc tại Huế

Posted on: July 6th, 2020 by sihuongadmin No Comments

Sampling Mì Hàn Quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 

sampling-mi-han-quoc-tai-hue (1)

 

Sau đợt tổ chức sampling Mì Hàn Quốc tại các shop/chợ ở Tp.Huế trong năm 2019 rất thành công, Gia Minh Media lại vinh dự được phối hợp với bộ phận marketing của công ty TNHH Paldo Vina cùng thực chương trình sampling tại các điểm shop/chợ và các siêu thị mini trên khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đem sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-hue (2)

 

Sản phẩm của Paldo được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc đối với sản phẩm nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ và nguyên liệu từ Hàn Quốc đối với sản phẩm trong nước, thương hiệu được yêu thích nhất với các dòng sản phẩm dinh dưỡng và an toàn cao nhất trong ngành thực phẩm Mì.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-hue (3)

 

– Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Activation, Gia Minh Media đã nhận được sự tin tưởng của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

 

sampling-mi-han-quoc-tai-hue (4)

 

Quý khách có nhu cầu về nhân sự : Nhân viên tiếp thị, PG/PB, lễ tân; nhu cầu về thực hiện thu thập thông tin thị trường và các hoạt động activation … vui lòng liền hệ:

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG GIA MINH – GIAMINH MEDIA
ĐC: Số 14, ngõ 22, Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
ĐT: 0986 355 1620984 74 3538
Email: giaminh171@gmail.com
Website: www.giaminhmedia.net

 

sampling-mi-han-quoc-tai-hue (5)

 

Xem thêm một số hình ảnh nổi bật của chương trình:

sampling-mi-han-quoc-tai-hue (6) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (7) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (8) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (9) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (10) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (11) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (12) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (13) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (14) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (15) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (16) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (17) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (18) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (19) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (20) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (21) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (22) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (23) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (24) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (25) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (26) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (27) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (28) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (29) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (30) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (31) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (32) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (33) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (34) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (35) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (36) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (37) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (38) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (39) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (40) sampling-mi-han-quoc-tai-hue (41)

 

Gia Minh Media