Quy trình sản xuất TVC quảng cáo theo tiêu chuẩn quốc tế

Để sản xuất TVC (Phim quảng cáo) có chất lượng là sự kết hợp nhuần nhuyễn của Agency (Đơn vị tư vấn), Production house (Đơn vị sản xuất) và Client (Khách hàng). Gia Minh Media xin chia sẻ quy trình sản xuất TVC quảng cáo theo tiêu chuẩn quốc tế để các thành viên tham […]