Sampling mì Koreno hàn quốc tại siêu thị Fivimart Trương Định

Sampling mì Koreno hàn quốc tại siêu thị Fivimart Trương Định                                                      

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Thăng Long

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Thăng Long                                                                                      

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Long Biên

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Big C Long Biên                                                                                     […]

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị AEON Long Biên

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị AEON Long Biên                                                                                       […]

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại số 9 Ngô Sĩ Liên

  Chương trình Sampling mì hàn quốc tại số 9 Ngô Sĩ Liên                                

Sampling mì hàn quốc tại shop Tuấn Hoàn – Chợ Vạn Phúc, Hà Đông

  Sampling mì hàn quốc tại shop Tuấn Hoàn – Chợ Vạn Phúc, Hà Đông                                                  

Sampling mì hàn quốc tại No11A KĐT Sài Đồng – Long Biên

Sampling mì hàn quốc tại No11A KĐT Sài Đồng – Long Biên                                          

Chương trình sampling mì hàn quốc tại shop N18 Hoàng Cầu

Chương trình sampling mì hàn quốc tại shop N18 Hoàng Cầu                                            

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Linh Anh – Cổ Bi

Chương trình Sampling mì hàn quốc tại shop Linh Anh – Cổ Bi  

Sampling mì hàn quốc tại Kiot 20 chợ Đồng Dinh – Long Biên

Sampling mì hàn quốc tại Kiot 20 chợ Đồng Dinh – Long Biên